60. МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ „МАРТЕНСКИ МУЗИКАЛНИ ДНИ“


МЕЖДУНАРОДНА МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ
ПРОФ. САША ПОПОВ

18– 28 Март 2020
Русе, България

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:        

Програмата на академията е отворена за участници от средните и висши учебни заведения по изкуствата и други млади музиканти от страната и чужбина, на възраст до 35 години. Няма възрастови ограничения за слушатели.

За участие в майсторските класове се допускат кандидатите, изпратили приложения формуляр.
 
ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ:
Активни участници: 80 лв.
Слушатели: 20 лв.

Таксите се внасят по банковата сметка на фестивала след прослушването на кандидатите.

НАСТАНЯВАНЕ:
При желание от страна на участниците, организаторите предлагат настаняване в студентско общежитие за тяхна сметка.

ДИПЛОМИ   
Всички активни участници получават диплом за завършен майсторски клас.

Майсторските  класове приключват своята работа със заключителен концерт, включен в официалната програма на фестивала. 

За участниците е осигурен свободен достъп до концертите от фестивалната програма.

 

Краен срок за получаване на заявките – 9 март 2020 г.

 

Електронен формуляр за записване >>>

Avatar
MARCH MUSIC DAYS INTERNATIONAL FESTIVAL
МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСВТИВАЛ МАРТЕНСКИ МУЗИКАЛНИ ДНИ
SPONSORS, PARTNERS, DONORS • СПОНСОРИ, ПАРТНЬОРИ, ДАРИТЕЛИ
MEDIA PARTNERS • МЕДИЙНИ ПАРТНЬОРИ