изложби 2020

05.03
5 март, Исторически музей, з. Княз Александър I
60 години МФ Мартенски музикални дни
документална изложба на
Регионален исторически музей - Русе

 

 

13-29
 
13 март, петък, Доходно здание, фоайе, 18 ч.
НАЧАЛОТО
документална изложба на
Държавен архив – Русе
 
 
13-29
 
13 март, петък, Доходно здание, фоайе, 18 ч.
ДИГИТАЛНО МАСТИЛО
интерактивна изложба,
собственост на ОББ АД
 

 

14-29
 
14 март, събота, Художествена галерия – Русе,
ул. Борисова 39
60 години
Национално училище по изкуствата „Проф. В. Стоянов“
И ОСТАВАТ СЛЕДИ… И СЛЕДИ ОСТАВЯТ
изложба на възпитаници на училището:
живопис, графика, скулптура, инсталации
фотография, илюстрация, мода, бижута

 

 

Avatar
MARCH MUSIC DAYS INTERNATIONAL FESTIVAL
МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСВТИВАЛ МАРТЕНСКИ МУЗИКАЛНИ ДНИ
SPONSORS, PARTNERS, DONORS • СПОНСОРИ, ПАРТНЬОРИ, ДАРИТЕЛИ
MEDIA PARTNERS • МЕДИЙНИ ПАРТНЬОРИ