Квартет Шуман е достигнал етапа, в който всичко е възможно. Това има своите последствия за слушателите, които от концерт на концерт трябва да бъдат подготвени за предизвикателства: „Работата истински се развива само на живите изпълнения“, казва квартетът.

Струнен квартет Фрош е създаден през 2007 в София. Започва концертната си дейност с ежегодно участие в цикъла от концерти на БНР – Солистите на радиото.

 

Явор Генов е лютнист и музиколог. Изнася солови концерти в Белгия, Швеция, Холандия, Русия, България, Великобритания. Изучава лютневи инструменти и басо континуо при Якоб Линдберг.

Avatar
MARCH MUSIC DAYS INTERNATIONAL FESTIVAL
МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСВТИВАЛ МАРТЕНСКИ МУЗИКАЛНИ ДНИ
SPONSORS, PARTNERS, DONORS • СПОНСОРИ, ПАРТНЬОРИ, ДАРИТЕЛИ
MEDIA PARTNERS • МЕДИЙНИ ПАРТНЬОРИ